Pravidlá súťaže "TOUR HABERA & TEAM"

Štatút propagačnej a reklamnej súťaže „TOUR HABERA & TEAM“

 

Pravidlá propagačnej a reklamnej súťaže „TOUR HABERA & TEAM“ stanovujú podmienky účasti na súťaži, postupy a kroky potrebné na jej uskutočnenie a definujú podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov tejto súťaže.

 

Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „TOUR HABERA & TEAM“ je spoločnosť ARTOS, a.s., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, IČO: 45 559 503.

 

Predmetom a účelom súťaže je propagácie telekomunikačných služieb z obchodnej ponuky organizátora.

 

Súťaž sa uskutoční od 12.07.2024 do 21.07.2024 na území Slovenskej republiky.

 

Do súťaže sa môže zapojiť, každý používateľ sociálnej siete Facebook a Instagram, ktorý:

 • do komentára pod súťažný príspevok na Facebooku alebo Instagrame „odkaz na príspevok.....“ pridá používateľ komentár podľa pokynov v príspevku
 • dá “lajk” na príspevok NUO na Facebooku alebo Instagrame
 • dá “lajk” na stránku NUO na Facebooku alebo Instagrame
 • v prípade neplnoletého účastníka súťaže, musí všetky vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže vykonávať zákonný zástupca
 •  

  Priebeh súťaže:

  • úlohou súťažiaceho je uvedený v príspevku: “https://www.facebook.com/photo/?fbid=1005571934909407&set=a.439214871545119" a "https://www.instagram.com/p/C9U5RKCol1W/"
  • do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci, ktorý splní všetky pravidlá a podmienky súťaže
  • zo všetkých súťažiacich, bude organizátor losovať dňa 21.07.2024 dvoch výhercov, ktorí získajú uvedenú cenu (každý 2 lístky)
  • výherca bude kontaktovaný cez komentár pod súťažným príspevkom na Facebooku alebo Instagrame

   

  Cena súťaže je 2x 2 lístky na , 21.07.2024 vyžrebujeme dvoch výhercov, kde každý z nich získa 2 lístky na TOUR HABERA & TEAM v hodnote 60€/2kusy.

   

  Odovzdanie výhry:

  • za účelom odovzdania výhry je výherca povinný spolupracovať s organizátorom
  • organizátor bude kontaktovať výhercu s cieľom odovzdania výhry
  • organizátor má právo pri kontaktovaní výhercu súťaže si vyžiadať jeho súhlas so spracovaním osobných údajov konkrétne mena, priezviska, e-mailu, telefónneho čísla a adresy pre doručenie výhry, na účely zverejnenia výsledkov súťaže a odovzdanie výhry
  • ak výherca neposkytne požadované osobné údaje alebo ak sa organizátor nebude môcť skontaktovať s výhercom do troch 3 dní od ukončenia súťaže, výherca stráca nárok na výhru, ktorá prepadá náhradnému výhercovi
  • organizátor sa s výhercom dohodne na odovzdaní výhry, pri jej odoslaní Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou výhercovi hradí všetky náklady s jej doručením organizátor
  • výhercovia budú označení v komentári pod súťažným príspevkom

   

  Záverečné ustanovenia:

  • výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné výhru vymeniť za finančnú hotovosť
  • organizátor si súčasne vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu a podmienok súťaže po jej vyhlásení
  • organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie Súťaže, kedykoľvek v priebehu súťaže, či po jej ukončení
  • zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a zároveň poskytuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v spomenutom rozsahu vyššie, a v rozsahu meno, priezvisko, email, kontaktné telefónne číslo a adresa na účely organizovania tejto súťaže, zverejnenie výsledkov a pre doručenie výhry
  • poskytnutie a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné
  • ak však účastník tento súhlas neudelí alebo neposkytne svoje osobné údaje, považuje sa to za porušenie uvedených pravidiel, čo automaticky vedie k strate výhry a nároku na výhru
  • organizátor prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook (Meta) alebo Instagram

   

  Vydané v Bratislave dňa dátum 11.07.2024

Hľadáte stabilného poskytovateľa internetu alebo televízie?

Overte si dostupnosť našich služieb na vašej adrese.

bluet

Kontaktný formulár

Potrebujete viac informácií? Napíšte nám.

*Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov

Na zadanej adrese poskytuje služby poskytovateľ